Optionsinnehavare utnyttjar samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-01-26

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att vd Per Andersson och övriga optionsinnehavare har valt att fullt utnyttja möjligheten att teckna aktier i Xspray Pharma genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet LTIP 2015/2021.

Teckningsoptionsprogrammet LTIP 2015/2021, som omfattar 175 000 teckningsoptioner och som kunde utnyttjas fram till och med 21 januari 2021, har nu avslutats och bolaget meddelar att samtliga optionsinnehavare har utnyttjat sin möjlighet att teckna aktier.

För att finansiera aktieköpen och täcka kostnader för skatt har vissa optionsinnehavare sålt en mindre mängd aktier. Vd Per Andersson har investerat 2,1 miljoner kronor i det aktuella programmet, vilket tillsammans med teckningsoptionsprogrammet LTIP 2017/2020 som löpte ut i augusti 2020, innebär en total investering om 5,5 miljoner kronor. Per Andersson lånefinansierade det tidigare programmet och har i denna omgång sålt 40 000 aktier för att delfinansiera båda teckningsoptionsprogrammen, LTIP 2015/2021 samt LTIP 2017/2020. Försäljningen av posten gjordes utanför marknaden till en långsiktig investerare. I samband med denna transaktion har Per Andersson åtagit sig att inte sälja några ytterligare aktier i Xspray Pharma under en period på 90 dagar efter detta transaktionsdatum. I och med dessa transaktioner ökar Per Andersson sitt aktieinhav i Xspray Pharma med 45 000 akter till totalt 230 260 aktier.

”Jag är glad över att teckna dessa aktier som jag investerade i 2015 när vår teknologi fortfarande var obevisad. Vi har nu visat i flera studier att vår teknologi fungerar och kan skalas upp till kommersiell skala. Även om vi ännu inte har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande i USA för vår ledande produkt HyNap-Dasa så är jag övertygad om att det är en tidsfråga innan vi når det målet,” säger Per Andersson, vd på Xspray Pharma. ”Jag noterar också att samtliga deltagare tecknar sina fulla andelar i optionsprogrammet, vilket bekräftar allas förtroende och engagemang för Xspray”.

Med hänvisning till pressmeddelande den 21 augusti 2020 utgör de nu tecknade optionerna den återstående del av det totala antalet optioner som har utnyttjats för att teckna aktier i LTIP 2015/2021. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget öka med 175 000 från 18 892 504 till 19 067 504.