Samtliga deltagare har blivit doserade i Xspray Pharmas studier med den generiska versionen av dasatinib, HyNap-Dasa ANDA

Pressmeddelande 2021-08-30

Xspray Pharma (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att samtliga deltagare har blivit doserade i de två bioekvivalensstudierna med den generiska produktkandidaten av dasatinib, HyNap-Dasa ANDA.

Bioekvivalensstudierna har genomförts på friska frivilliga under fastande respektive icke fastande förhållanden. Målet med studierna är att uppnå bioekvivalens för HyNap-Dasa ANDA jämfört med referensprodukten Sprycel® (dasatinib). Studierna har utförts med en modifierad formulering av dasatinib, kallad HyNap-Dasa ANDA formulering C. Resultaten från de båda studierna förväntas komma under H2 2021.

”Vår teknologi möjliggör att vi kan tillverka både förbättrade och generiska versioner av marknadsförda PKI-substanser. Vår förbättrade version av dasatinib har redan nått bioekvivalens och är redo för ansökan om marknadsgodkännande i USA. Nu ser vi fram emot resultaten från vår generiska version. Till följd av Covid-19 kan eventuella nedstängningar där analyserna utförs göra att det kan det ta längre tid att få studieresultaten än vid tidigare studier”, säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.