Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up

Pressmeddelande 2017-11-27

Xspray Pharma har mottagit information om att Anders Bladh genom helägda bolaget Ribbskottet AB har köpt en mindre del av Recipharms innehav i bolaget, totalt 155 500 aktier. Överlåtelsen har skett utanför börsen. Redeye har beviljat Recipharm undantag från gällande avtal om lock-up, då istället köparen inträder i motsvarande avtal om lock-up. Köparen blir bolagets femte största ägare.

Ribbskottet AB är sedan introduktionen på First North i september en av Xspray Pharmas 10 största ägare, och har den 27 november 2017 utökat sitt innehav i bolaget genom köp av totalt 155 500 aktier i Xspray. Säljare är Recipharm Venture Fund AB som kvarstår som betydande ägare med ett innehav av ca 475 000 aktier.

Redeye Aktiebolag har medgivit säljaren undantag från sina förpliktelser enligt gällande avtal om lock-up med hänvisning till att köparen är en lämplig långsiktig ägare i bolaget, som ikläder sig motsvarande lock-up gentemot Redeye Aktiebolag fram till och med den 27 september 2018.