Styrelseledamot i Xspray Pharma förvärvar aktier av VD

Pressmeddelande 2023-03-13

Anders Bladh, styrelseledamot i Xspray Pharma, har genom sitt bolag Ribbskottet AB förvärvat 30 000 aktier i Xspray Pharma av VD Per Andersson.

Xspray Pharmas VD Per Andersson har den 13 mars 2023 sålt 30 000 aktier i Xspray Pharma till styrelseledamoten i Xspray Pharma, Anders Bladh, som köpt aktierna via Ribbskottet AB. Transaktionen gjordes utanför börsen till kursen 72,00 SEK.  

Ribbskottet ökar sitt ägande till 2,480,000. Aktierna utgör en mindre del av Per Anderssons innehav som efter transaktionen uppgår till 212,294. Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. 

”Mitt innehav i Xspray är fortfarande min i särklass största privatekonomiska investering. Mitt engagemang och min starka tilltro till Xsprays framtid kvarstår och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Xspray mot marknadsintroduktion,” säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.