Styrelseordförande i Xspray Pharma säljer 4 000 aktier för att täcka dansk reavinstskatt på orealiserad vinst i Xspray Pharma

Pressmeddelande 2018-05-16

Styrelseordföranden i Xspray Pharma, Michael Wolff Jensen’s privata, helägda bolag MWJ Partners ApS har sålt 4 000 aktier i Xspray Pharma. Försäljningslikviden ska användas för att täcka i Danmark debiterad reavinstskatt, som utgår på orealiserad värdeökning på MWJ Partners ApS innehav i Xspray Pharma. Efter försäljningen äger Michael Wolff Jensen 31 864 aktier och 25 000 teckningsoptioner via bolag.

”Då skatten avser en orealiserad värdeökning på mitt privata investmentbolags innehav i Xspray Pharma har jag beslutat att täcka skattekostnaden genom att realisera samma tillgångsslag som skatten avser. Försäljningen utgör en mindre del av mitt innehav och min tro på bolaget och dess framtidsutsikter står fast,” kommenterar Michael Wolff Jensen, styrelseordförande i Xspray Pharma.

Försäljningen ligger inom den tillåtna gränsen i gällande lockup-avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 32
171 63 Solna

www.xspray.com