Uppdatering med anledning av den senaste utvecklingen för Dasynoc

Pressmeddelande 2022-02-24

Xspray Pharma AB (publ), (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) tillkännager idag en uppdatering avseende den senaste utvecklingen för Xspray Pharmas första produkt Dasynoc, för närvarande under granskning av United States Food & Drug Administration (”FDA”).

Bristol Myers Squibb (”BMS”) har lämnat in en stämningsansökan mot Xspray Pharma till USA:s distriktsdomstol för distriktet New Jersey för patentintrång i samband med inlämnandet av Xspray Pharmas New Drug Application (”NDA”) till FDA.

”Xspray Pharma har en process för att tillverka stabila amorfa produkter som inte omfattas av BMS patent. Även om vi inte kan förutsäga resultatet av någon rättstvist är denna stämningsansökan helt och fullt förväntad, och jag är övertygad om att domstolen i slutändan kommer att döma till vår fördel och därmed tillåta oss att tillhandahålla en förbättrad produkt”, säger Per Andersson, vd på Xspray Pharma.

Det pågående arbetet med Dasynoc fortsätter enligt plan och denna utveckling kommer inte innebära någon strategisk eller operativ förändring i Xsprays inriktning. Det är också värt att notera att FDA:s pågående godkännandeprocess fortgår parallellt.

Xspray Pharma kommer i nuläget inte tillhandahålla ytterligare information eller kommentarer i denna fråga.