Valberedningen föreslår Anders Ekblom till ny ordförande i Xspray Pharma

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-02-17

Xspray Pharma (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att valberedningen föreslår Anders Ekblom att bli vald till ny styrelseordförande i Xspray Pharma vid kommande ordinarie årsstämma den 20 maj 2021. Anders Ekblom har lång erfarenhet från internationellt arbete i läkemedelsindustrin och har bland annat varit global forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige. Anders Ekblom är bland annat ordförande Elypta AB, vice ordförande LEO Pharma A/S, styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och Mereo Bio Pharma Group Plc. Styrelsens nuvarande ordförande Michael Wolff Jensen meddelade i september 2020 att han efter sju år som ordförande i Xspray Pharma avböjde omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna, Gunnar Gårdemyr, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind, och Carl-Johan Spak, samt nyval av ledamöterna Anders Ekblom och Anders Bladh. Anders Bladh är VD och styrelseledamot i Ribbskottet AB som är den näst störste ägaren i Xspray Pharma. Valberedningen föreslår att Anders Ekblom ska väljas till styrelseordförande. Detta innebär att valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas till sju ledamöter från tidigare sex.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2021 som offentliggörs i början av april 2021.

Xspray Pharmas valberedning består av Gillis Cullin (ordförande), representant för Östersjöstiftelsen, Johan Gyllenswärd från Ribbskottet AB, Caroline Sjösten från Swedbank Robur fonder samt Michael Wolff Jensen, styrelseordförande i Xspray Pharma.