Valberedningens förslag till styrelse i Xspray Pharma AB

Pressmeddelande 2022-04-19

Valberedningen föreslår Robert Molander som ny styrelseledamot vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Anders Ekblom (styrelsens ordförande sedan 2021), Anders Bladh (ledamot sedan 2021), Maris Hartmanis (ledamot sedan 2015), Torbjörn Koivisto (ledamot sedan 2017), Christine Lind (ledamot sedan 2019) och Carl-Johan Spak (ledamot sedan 2015) omväljs till styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj 2022. Gunnar Gårdemyr (ledamot sedan 2019), har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Robert Molander till styrelseledamot.

Robert Molander är amerikansk och svensk medborgare och bosatt främst i USA. Han har en MBA från University of Washington i Marketing and Finance samt två kandidatexamina från Miami University i Economics och International Studies. Därutöver har Robert Molander 25 års erfarenhet av att arbeta inom life science- organisationer med kommersialisering av läkemedel i USA och har även tjänstgjort som Executive Council Member vid Harvard Medical School. Ett urval av de organisationer som Robert Molander arbetat för är Novartis, Pfizer och Trialbee. Robert Molander är även styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

Xspray Pharmas valberedning består av Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen, Anders Bladh utsedd av Ribbskottet AB, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jannis Kitsakis, utsedd av AP4, samt av Anders Ekblom, styrelseordförande, Xspray Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Malmberg Hägerstrand
IR & Kommunikationsdirektör
+46 72 855 93 29
christina.malmberg.hagerstrand@xspray.com