Viktig information till innehavare av teckningsoptioner serie TO5: Teckningstiden pågår

Pressmeddelande 2023-11-16

Innehavare av Xsprays teckningsoptioner serie TO5 kan under perioden 16-30 november teckna nya aktier i Xspray Pharma för kursen 40 kronor. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med företrädesemissionen i juni 2023. Pengarna som tillförs vid teckning kommer att användas till lanseringen av Xsprays första produkt Dasynoc i USA 2024, samt till fortsatt utveckling av kommande produkter. Den 9 november offentliggjorde bolaget att ledningen och större ägare motsvarande 53% av aktierna i Xspray Pharma har meddelat att de avser teckna för sina innehav av TO5-optioner.

1 teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie i bolaget till teckningskursen 40 SEK och kan nyttjas under perioden 16 november 2023 – 30 november 2023. Innehavare av optioner ska vända sig till sin bank eller förvaltare för att anmäla teckning.
 
Innehav som förvaltas av bank eller annan förvaltare via depå eller ISK-konto bör agera enligt anvisningar från respektive förvaltare. Många banker hör av sig och har automatiska rutiner för teckning online, men om teckningsoptionerna är direktregistrerade hos Euroclear behöver innehavaren själv kontakta sin bank för hjälp med att hantera teckningsanmälan.
 
Den som väljer att inte teckna bör sälja sina teckningsoptioner. Teckningsoptioner av serie TO5 är föremål för handel till och med den 28 november 2023.