Xspray beviljas ytterligare patent för HyNap-Sora och HyNap-Nilo i USA

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-06-11

STOCKHOLM – 11 juni 2019. Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) meddelar att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office, USPTO) har beviljat Xspray två nya patent i USA för sina produktkandidater HyNap-Sora och HyNap-Nilo. De nya patenten är Xsprays sjätte respektive sjunde produktpatent i USA, som är bolagets främsta marknad. Patenten gäller till den 11 januari 2033.

”De nya patenten för HyNap-Sora och HyNap-Nilo gör det signifikant svårare för våra konkurrenter att kopiera kommande produkter ur vår unika plattformsteknologi. Patenten är också väsentliga för vår förmåga att göra bra affärer och stärker vår position på den amerikanska marknaden”, säger Per Andersson, vd för Xspray.

De nya patenten, US 10,314,829 respektive US 10,314,830, täcker de farmaceutiska sammansättningarna av bolagets produktkandidater HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray är ett produktbolag med en bred portfölj av läkemedelskandidater i samma substansklass som kan omformuleras med samma teknologiplattform.

Under slutet av 2018 beviljades Xspray ytterligare ett patent för HyNap-Dasa för den amerikanska marknaden. Detta patent, tillsammans med dessa två nya, är starka och breda sammansättningspatent som avser fasta amorfa former av den aktiva substansen. OriginalläkemedlenSprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib)sålde tillsammans för mer än 2 miljarder US-dollar enbart i USA under 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
Email: per.andersson@xspray.com

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 juni 2019 kl 11:00 (CET).


Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut.  Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. 

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0) 8 121 576 90