Xspray deltar med två posterpresentationer för XS004 inom kronisk myeloisk leukemi (KML) på den årliga American Society of Hematology-kongressen (ASH) 2022

Pressmeddelande 2022-11-03

Xspray Pharma AB (NASDAQ Stockholm: XSPRAY), som fokuserar på att utveckla förbättrade, amorfa former av proteinkinashämmare, meddelar idag att de kommer att delta med två posterpresentationer med data för XS004 hos patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) på den årliga internationella hematologikongressen anordnad av American Society of Hematology (ASH) 10 – 13 december i New Orleans, USA.

"Eftersom patienter med vissa typer av cancer, inklusive hematologiska maligniteter, idag lever allt längre så uppstår också ett ökande behov av att utveckla nya behandlingsstrategier. Xspray kan genom den patenterade HyNap-teknologin utveckla nya amorfa läkemedel och förbättra befintliga onkologiprodukter med potentiellt ökad patientnytta. Vi är stolta över att delta på ASH i år och få möjlighet att presentera vetenskapliga data som kan vara relevanta för behandling av KML”, säger Per Andersson, VD för Xspray Pharma.

US Food and Drug Administration (FDA) har beviljat XS004 särläkemedelsstatus vid användning av behandling av KML. FDA granskar för närvarande XS004 för marknadsgodkännande enligt den s.k. regulatoriska 505(b)(2) NDA-processen.

Följande två postrar kommer presenteras:

Poster titel: Comedication of Proton Pump Inhibitors and Dasatinib Is Common in CML but XS004, a Novel Amorphous Solid Dispersion Formulation of Dasatinib, Provides Improved Uptake and Low pH-Dependency, Minimizing Unwanted Drug-Drug Interactions

Poster nummer: 3013

Huvudförfattare: Gunnar Larfors, MD, PhD, Department of Medical Sciences, Unit of Hematology, Uppsala University, Sweden

Datum och plats för presentationen: Söndag 11 december, 18:00-20:00, Ernest N. Morial Convention Center, Hall D

Poster titel: XS004 Dasatinib (XS004) Improves Variability and Bioavailability in Humans Using Amorphous Solid Dispersion Formulation of Dasatinib with Potential Implications for Its Clinical Use

Poster nummer: 4341

Huvudförfattare: Hans Lennernäs, Professor, Department of Pharmaceutical Biosciences, Translational Drug Discovery and Development, Uppsala University, Sweden

Datum och plats för presentationen: Måndag 12 december, 18:00-20:00, Ernest N. Morial Convention Center, Hall D