Xspray godkänt för notering på Nasdaq First North

Pressmeddelande 2017-09-26

Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med Bolagets aktier är den 28 september 2017.

Xspray Pharma AB (publ) har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North. Nyemissionen inbringade cirka 132 miljoner kronor före emissionskostnader och Bolaget har efter transaktionen drygt 2 100 ägare. Granskningen av bolaget är nu klar och Nasdaq har godkänt Xspray Pharmas ansökan om upptagande av aktierna till handel på First North.

”Jag är övertygad om att vi kan skapa betydande värden för våra aktieägare framöver, samtidigt som marknaden får tillgång till förbättrade cancerläkemedel till ett lägre pris. Vi ser fram emot att kunna leverera dessa värden. Varmt välkommen att vara med i vår spännande utveckling,” kommenterar Per Andersson, VD för Xspray Pharma AB.

Kortnamn: XSPRAY

ISIN-kod: SE0009973563

Första handelsdag: 28 september 2017

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

E-post:   per.andersson@xspray.com

Telefon: +46 (0)8 730 37 00

Om Xspray Pharma

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se.