Xspray inleder samarbete om tillverkning på Malta

Pressmeddelande 2020-08-03

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att de har signerat en överenskommelse med Pharmacare Premium Ltd. om att bygga en ny tillverkningsenhet på Malta. Den nya produktionsenheten, baserad på bolagets patenterade teknologiplattform, kommer att placeras i Pharmacare Premiums befintliga anläggning. Förutom att Xsprays tillverkningskapacitet för amorfa proteinkinashämmare (PKI) ökar, är placeringen av produktionsenheten fördelaktig ur ett patentperspektiv för utveckling av kommande produkter.

Den nya produktionsenheten kommer att byggas tillsammans med Pharmacare Premium Ltd. på deras EU GMP-godkända anläggning på Malta. Pharmacare Premium är en kontraktutvecklings- och tillverkningsorganisation, så kallad CDMO, med fokus på produkter inom onkologi inklusive högpotenta produkter.

Produktionsanläggningen på Malta kommer att användas vid utveckling av nya produktkandidater, produktion av material för kliniska prövningar och för kommersiell tillverkning av Xsprays HyNap-produkter. Anläggningen kommer att möjliggöra produktion av högpotenta PKI:er. Xsprays befintliga anläggning i Italien kommer att förbli oförändrad.

”Vi har redan lyckats där andra i decennier har försökt men misslyckats med liknande teknologier. Nu får vi sista pusselbiten på plats för att använda vår teknikplattform för att upprepade gånger kunna lansera nya PKI:er. Jag är därför mycket glad över att hitta en partner som kan tillverkning, har en anläggning för fasta orala dosformer utformade för onkologiprodukter och som ligger i ett EU-land med en gynnsam patentsituation. Detta kommer att öka vår tillverkningskapacitet och möjliggöra en snabb utveckling av de nya produktkandidaterna i vår växande produktportfölj,” säger Per Andersson, VD Xspray.

”En viktig faktor för valet av land är att Malta inte anslöt sig till European Patent Convention (EPC) förrän 2007. Innan dess valde de stora läkemedelsföretagen ofta bort Malta som ett land där man registrerade sina patent. Det är en betydande fördel för Xspray då det innebär att alla våra PKI-kandidater, där originalprodukten har substanspatentskydd fram till 2027, kan tillverkas där utan oro för patentintrång”, avslutar Per Andersson.