Xspray Pharma bjuder in till investerardag den 22 november

Pressmeddelande 2023-11-16

Xspray Pharma bjuder in till investerardag onsdagen den 22 november 2023 i Stockholm. Bolaget befinner sig i ett avgörande skede av kommersialiseringen av sin innovativa produktportfölj bestående av ett antal förbättrade produktkandidater för olika cancerformer. Nyligen ingicks en förlikning med BMS i en patenttvist och i förra veckan offentliggjordes att ägare till över hälften av teckningsoptionerna TO5 avser teckna sin andel och visar därmed sitt stöd för bolagets kommersialiseringsplan. På investerardagen sätts de här händelserna i sitt sammanhang med fördjupad och uppdaterad information om Xsprays väg framåt.

Tid: Onsdag den 22 november 2023, kl. 13.00 till 15.00
Plats: Direkt Studios, Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm
Anmälan (för att delta personligen): info@xspray.com
Länk till live webcast (ingen föranmälan krävs): https://youtube.com/live/ZQ10DUZYQBE?feature=share

Investerardagen kommer att fokusera på företagets första läkemedelskandidat, Dasynoc och de kommersiella förutsättningarna baserat på dess förbättrade profil i förhållande till referensprodukten Sprycel. Under dagen ger bland annat bolagets Chief Commercial Officer Ed Jordan en fördjupad bild av den planerade lanseringen och kommersialiseringen av Dasynoc med start i september 2024. Vi får en uppdatering om affärscaset, en aktuell marknadsuppdatering, resultat från egna marknadsundersökningar och uppdatering om den pågående FDA-ansökan. Vidare lämnas uppdateringar om kommande produkter och redogör för hur erfarenheter från det regulatoriska och kommersiella arbetet med Dasynoc lägger en grund för kommersialiseringen av kommande produkter baserade på bolagets teknikplattform HyNap.

Presentationerna hålls av Xsprays ledning, medicinskt och kommersiellt ansvariga nyckelpersoner och inbjudna viktiga opinionsledare. Alla presentationer kommer att hållas på svenska utom i det fall presentatören är engelsktalande.

Presentatörer
Per Andersson, VD
Kerstin Hasselgren, CFO
Edward Jordan, CCO
Anette Abrahamsson, Director Regulatory Affairs
Mikael von Euler, MD, PhD
Hans Lennernäs, Professor, Uppsala Universitet

Xspray och HyNap Technology i korthet
Xspray Pharma AB är ett bioteknikföretag som utvecklar förbättrade TKI för cancerbehandling genom sin egenutvecklade HyNap-teknologi. HyNap är en patenterad farmaceutisk teknologiplattform designad för att skapa amorfa, icke-kristallina former av proteinkinashämmare för att förbättra deras farmaceutiska brister och möjliggöra den absorption och biotillgänglighet som krävs för att frigöra sin fulla kliniska potential vid behandling av cancer och andra sjukdomar, efter oralt bruk. terapi. Xsprays produktportfölj består av ett antal liknande förbättrade produktkandidater för olika cancerformer.