Xspray Pharma erhåller avsiktsförklaring från Östersjöstiftelsen avseende teckning av TO6

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-04-19

Xspray Pharma har mottagit skriftlig avsiktsförklaring i vilken Östersjöstiftelsen som äger 11,9 procent av aktierna i bolaget uttalar sin avsikt att teckna nyemitterade aktier för sina teckningsoptioner TO6 till teckningskursen 40,00 SEK per aktie. Den 10 april 2024, offentliggjorde bolaget motsvarande avsiktsförklaringar från andra storägare i bolaget. Totalt har därmed ägare till cirka 62 procent av aktierna meddelat sin avsikt att teckna. Om samtliga utestående TO6 används för att teckna nya aktier tillförs bolaget 125,5 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är glada för att alla våra större ägare visar sitt fortsatta förtroende för Xspray och vår kommersialiseringsplan. De närmaste månaderna planerar vi att ta de sista avgörande stegen för att lansera Dasynoc®, vår första kommersiella produkt baserad på vår plattformsteknologi som kan förbättra en rad livsuppehållande cancerläkemedel,” säger Xspray Pharmas VD Per Andersson.
Teckningstiden för teckningsoptionerna TO6 pågår fram till och med 2 maj 2024 och sista dagen för handel med TO6 är 29 april 2024. Om samtliga utestående TO6 används för att teckna nya aktier tillförs bolaget 125,5 MSEK före emissionskostnader.