Xspray Pharma erhåller avsiktsförklaringar från storägare avseende teckning av TO6

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-04-10

Xspray Pharma har mottagit skriftliga avsiktsförklaringar i vilka ägare till cirka 50 procent av aktierna i bolaget uttalar sin avsikt att teckna nyemitterade aktier i den utestående teckningsoptionen av serie TO6 under teckningsperioden 18 april – 2 maj 2024 till teckningskursen 40,00 SEK per aktie.

”Vi är väldigt nöjda över det förtroende som våra största ägare återigen visar oss. Vi är förhoppningsfulla gällande en hög teckningsgrad för TO6 och att vi då säkrar nödvändig finansiering av vår kommersialiseringsplan,” säger Xspray Pharmas VD Per Andersson.

De utestående teckningsoptionerna TO6 tilldelades som en del av de units som tecknades vid den företrädesemission som Xspray Pharma genomförde i juni 2023. Om samtliga utestående TO6 tecknas tillförs bolaget 125,5 MSEK före emissionskostnader. Avsiktsförklaringarna bedöms innebära teckning av nyemitterade aktier med motsvarande cirka 50 procent av utestående teckningsoptioner av serie T06. Avsiktsförklaringen har avgetts av Flerie Invest, Ribbskottet AB, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden, Unionen och Tredje AP-fonden.