Xspray Pharma får klartecken av Läkemedelsverket för klinisk studie

Pressmeddelande 2018-06-21

Xspray Pharma har fått tillstånd av Läkemedelsverket för att genomföra en tidigare aviserad studie avseende formuleringen av bolagets produktkandidat HyNap-Dasa. Studien ingår i Xsprays kliniska program och kommer planenligt att genomföras under tredje kvartalet. Syftet är att konfirmera bioekvivalensen av den optimerade formulering som Xspray har utvecklat baserat på sin patenterade RightSize-teknologi.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen av projektet och i och med Läkemedelsverkets beslut kan vi nu följa vår plan för kliniska studier,” kommenterar Xspray Pharmas vd Per Andersson.

Den studie som nu ska genomföras ska konfirmera formuleringen hos produktkandidaten HyNap-Dasa. Resultaten ska sedan ligga till grund för kommande registreringsstudier. Studieresultaten väntas presenteras i slutet av tredje kvartalet.

HyNap Dasa är den första av flera produktkandidater som Xspray Pharma har som mål att lansera på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2026. Samtliga produktkandidater är versioner av idag marknadsförda cancerläkemedel baserade på proteinkinashämmare (PKI) som används för behandling av cancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2026, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com