Xspray Pharma flyttar upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap-segment

Pressmeddelande 2020-12-17

Xspray Pharma (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar att bolagets aktier från och med den 4 januari 2021 kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment

Detta sker som en följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden för de nordiska marknadssegmenten. Mid Cap-segmentet omfattar företag med ett börsvärde mellan EUR 150 miljoner och EUR 1 miljard. Den för Xspray Pharma aktuella flytten meddelades av Nasdaq Stockholm den 17 december 2020.

Xspray Pharma har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017, och noteringen på Nasdaq Stockholm skedde den 27 mars 2020. Bolaget tar nu steget från Small Cap till Mid Cap-segmentet efter en stark kursutveckling under året.