Xspray Pharma förbereder listbyte

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-10-25

STOCKHOLM – 25 oktober 2018.  Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) meddelar idag att bolagets styrelse fattat beslut om att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas ske inom 12 månader och görs för att öka förutsättningarna för en breddad ägarbas.

Bolagets styrelse och ledning kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda bolaget för en notering på huvudlistan. Målet är att genomföra listbytet inom de närmaste tolv månaderna. 

“Vi bedömer att Xspray är moget för att noteras på huvudlistan. Det ökar bolagets möjligheter att attrahera institutionella ägare såväl som internationella specialistinvesterare inom biotech till stöd för det fortsatta arbetet mot det långsiktiga målet att utveckla en portfölj med upp till sju PKI-produkter,” säger Michael Wolff Jensen, styrelseordförande i Xspray Pharma.

Xspray Pharma grundades 2003 och aktien har sedan 28 september 2017 varit noterad på Nasdaq First North. Med en innovativ teknologi utvecklar Xspray Pharma förbättrade versioner av redan marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer, och bolaget har flera produktkandidater i klinisk utveckling. 

“Det känns bra att vi nu tar det här steget, då de data vi nyligen presenterat gjort att vi kommit allt närmare en kommersialiseringsfas. Listbytet är ett naturligt steg som dessutom kan ge Xspray både större nationell och internationell uppmärksamhet,” säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma.

Xspray Pharma har anlitat advokatbyrån Vinge som legal rådgivare inför det planerade listbytet. Bolagets revisor är Grant Thornton Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB 

Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
Email: per.andersson@xspray.com 

Denna information är insiderinformation som Xspray Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 22.10 CET.

Xspray Pharma i korthet 

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om femår med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).