Xspray Pharma har inlett studier med generisk version av dasatinib, HyNap-Dasa ANDA

Pressmeddelande 2021-08-06

Xspray Pharma (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att de registreringsgrundande bioekvivalensstudierna har inletts med den modifierade tablettformuleringen av den generiska produktkandidaten med dasatinib, HyNap-Dasa ANDA ”C”.

Bioekvivalensstudierna genomförs på friska frivilliga under fastande respektive icke fastande förhållanden. Syftet med studierna är att uppnå bioekvivalens för HyNap-Dasa ANDA ”C” jämfört med referensprodukten Sprycel® (dasatinib). Resultaten från de båda studierna förväntas under H2 2021.

”Det är mycket glädjande att vi nu har inlett bioekvivalensstudierna med den generiska produktkandidaten med dasatinib, HyNap-Dasa ANDA ”C”. Vi har modifierat formuleringen för att kompensera för Sprycels låga absorbtion i kroppen under fastande förhållanden, där våra tidigare formuleringar har haft för hög absorbtion i jämförelse med referensprodukten,” säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.