Xspray Pharma ingår förlikningsavtal med Bristol Myers Squibb i patenttvisten om Dasynoc™ vilket banar väg för tidig marknadslansering

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-09-11

Xspray Pharma meddelar idag att patenttvisten med Bristol Myers Squibb (BMS) gällande produkten Dasynoc™ är löst. Uppgörelsen undanröjer alla patentanspråk från BMS och gör det möjligt för Xspray att lansera Dasynoc™ på den amerikanska marknaden den 1 september 2024, förutsatt slutligt FDA-godkännande. Lanseringen kan komma att ske tidigare under vissa omständigheter. Exklusiviteten för de omtvistade patenten går ut den 28 september 2026.

Parterna kommer att lämna in en begäran till United States District Court for the District of New Jersey om att målet läggs ner, vilket avslutar tvisten. 
 
”I och med den här uppgörelsen klargörs tidpunkten för lanseringen för vår första produkt, Dasynoc™, till nytta för patienterna. Xspray kan nu fokusera på att säkerställa en framgångsrik marknadsintroduktion av produkten 2024. Medel som tidigare öronmärkts för rättstvisten kan nu användas till att utveckla Xsprays framtida produkter”, kommenterar Per Andersson VD för Xspray Pharma AB.