Xspray Pharma offentliggör fjärde produktkandidat med sikte på 2,3 miljarder USD-marknad

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-04-22

STOCKHOLM, Sverige – Xspray Pharma AB offentliggör det strategiska beslutet att ta sin fjärde produktkandidat XS015 till klinisk prövning. Beslutet följer av att bolaget lyckats skala upp sin innovativa formulering av amorf fast dispersion (ASD) av den aktiva substansen cabozantinib, som används vid njurcellscancer och andra cancerformer. Initiativet tar sikte på den amerikanska marknaden för cabozantinib, som beräknas nå cirka 2,3 miljarder USD år 2026.

Med sin egenutvecklade HyNap™-teknik har Xspray förbättrat lösligheten och biotillgängligheten av läkemedel, vilket förbättrar effektivitet och patientresultat för behandling med substanser som cabozantinib. Tekniken har potential att ge läkemedel med bättre terapeutiska resultat, ökad ordinationsefterlevnad och färre biverkningar. Dagens tillkännagivande av beslutet att ta produktkandidaten XS015 vidare till kliniska prövningar har möjliggjorts genom den framgångsrika uppskalningen av företagets ASD-formulering av cabozantinib.

Xspray är för närvarande i slutfasen av förberedelserna inför den planerade lanseringen av sin första produkt, Dasynoc™, den 1 september 2024 förutsatt slutligt godkännande från FDA. Lanseringen är den första från Xsprays utvecklingspipeline och innebär ett avgörande utvecklingssteg då den avsevärt reducerar riskerna för kommande produkter såsom cabozantinib, primärt genom synergier i utvecklingsprocesserna för liknande PKI-klasser av föreningar.

Efter dagens offentliggörande har Xsprays produktkandidatportfölj fyra offentliggjorda produktkandidater baserade på företagets HyNap-plattform: XS004 dasatinib och XS003 nilotinib för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) samt XS008 axitinib och XS015 cabozantinib för behandling av njurcancer. Samtliga är förbättrade, amorfa versioner av etablerade och marknadsförda proteinkinashämmare.

När Xspray tar en ny produktkandidat till klinisk prövning och portföljen går mot kommersiell lansering, understryker det företagets strävan att skapa innovativ cancerbehandling med potential att skapa ny standard för vård inom onkologi.