Xspray Pharma publicerar årsredovisning 2017

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-04-27

Härmed publicerar Xspray Pharma AB (publ) årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig via https://xspraypharma.com och i fysisk form via bolagets huvudkontor. Den som önskar tryckt årsredovisning är välkommen att kontakta bolaget på adressen nedan.

Xspray Pharmas årsstämma hålls måndagen den 14 maj 2018 kl. 11.00 i IVA Konferenscenters lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

På årsstämman har aktieägare möjlighet att träffa styrelse, ledning och nyckelpersoner i bolaget. Bolagets VD Per Andersson kommer att hålla en presentation om verksamhetsåret samt om utvecklingen hittills 2018 och bolagets framtidsplaner.

För anmälan till årsstämma, se kallelse på https://xspraypharma.com/

Stockholm den 27 april 2018
Xspray Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Denna information är sådan information som Xspray Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2026, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 32
171 63 Solna

www.xspraypharma.com