Xspray Pharma publicerar årsredovisning 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-03-29

Xspray Pharma publicerar årsredovisning 2022 Xspray Pharma AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgängligt på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Utdrag ur VD-ord från Per Andersson, VD i Xspray Pharma:
 
“Under 2022 tog vi viktiga steg i arbetet med att få vår första produkt färdig för lansering och kommersialisering i USA. Det gäller XS004 med arbetsnamnet Dasynoc, vår amorfa version av dasatinib för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfoblastisk leukemi (ALL) som är blodcancersjukdomar. Under året kunde vi bland annat presentera nya forskningsdata som visar att Dasynoc kan ha tydliga kliniska fördelar. Vi lämnade även in ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, om marknadsgodkännande av Dasynoc och vi fick regulatoriskt godkännande från italienska läkemedelsmyndigheten, AIFA, för kommersiell produktion av produkten. Vi har därefter börjat producera nödvändiga lager av Dasynoc inför lanseringen som planeras ske under andra halvåret 2023. Efter räkenskapsårets slut kunde vi dessutom presentera vår kommersialiseringsstrategi där vi tecknat avtal med EVERSANA, en tredjepartsaktör som ger oss tillgång till en specialiserad, etablerad och skalbar försäljningsorganisation som täcker hela USA. EVERSANA har lång erfarenhet av att sälja PKI-läkemedel och kommer att ansvara för USA-lanseringen av Dasynoc till en optimerad kostnad samtidigt som Xspray Pharma behåller strategiskt och finansiellt ägarskap av produkten.”