Xspray Pharma publicerar årsredovisning 2023

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-03-27

Xspray Pharma publicerar årsredovisning 2023 Xspray Pharma AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgängligt på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Utdrag ur VD-ord från Per Andersson, VD i Xspray Pharma:
 
“Under 2023 fortsatte vi att göra betydande framsteg på den spännande resan mot lanseringen av vår produkt Dasynoc®. Uppgörelsen med Bristol Myers Squibb (BMS) i patenttvisten om Dasynoc® var en viktig milstolpe för bolaget. Uppgörelsen gör det möjligt att lansera vår produkt i början av september 2024, förutsatt ett slutligt godkännande av FDA. Vi arbetar intensivt för att säkerställa en framgångsrik marknadsintroduktion av Dasynoc®.”