Xspray Pharma publicerar årsredovisning för 2020

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-03-19

Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats.

“Vår HyNap-teknologi är först i sitt slag i världen och möjliggör flera tydliga vägar till framgång. Under året har vi etablerat en världsunik produktionskedja samtidigt som vi utvecklat vår förstaproduktkandidat. Detta, tillsammans med vår ledande patentsituation, gör att jag ser framemot att under 2021 kunna driva fram och förverkliga de produktkandidater i vår pipeline som ligger närmast i tiden och där patentfönster kan utnyttjas för en gynnsam marknadsetablering i USA.

För vår första generiska produktkandidat HyNap-Dasa innebar 2020 en försening, men vi kunde utnyttja data från våra studier och därigenom expandera produktportföljen med en förbättrad HyNap-Dasa produktkandidat. Det gör att vi nu har två produktkandidater, en generisk version avsedd för den amerikanska marknaden och en förbättrad version avsedd för hela världsmarknaden. Det tillsammans med framstegen för HyNap-Nilo visar hur strategin att utveckla en teknologiplattform skapar flera olika vägar till framgång,” säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.
 
Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.xspraypharma.com