Xspray Pharma publicerar årsredovisning för 2021

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-03-25

”Under 2021 har vi återigen bekräftat att Xspray Pharmas unika teknologiplattform kan skapa amorfa versioner av proteinkinashämmare. Tack vare de processer vi nu har på plats kan vi förkorta utvecklingstiderna för nya produkter. Jag ser fram emot ett intensivt och produktivt 2022, där Xspray Pharmas organisation utvecklas och mognar och att vår produktportfölj växer. Parallellt med det arbetet pågår de kommersiella förberedelserna och även FDA:s granskningsprocess av vår första produktkandidat.

Vi har lärt oss mycket under det gångna året, och som en konsekvens fattade vi ett strategiskt viktigt beslut om att fokusera på förbättrade läkemedelsprodukter. Det är ett beslut som förenklar och effektiviserar vår verksamhet. Fokus ska ligga på att identifiera och utveckla de produktkandidater där vår unika teknologi kommer till användning i syfte att skapa förbättrade läkemedel”, säger Per Andersson, vd Xspray Pharma.

Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets hemsida: www.xspraypharma.com.

Denna information är sådan information som Xspray Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-25 11:45 CET.