Xspray Pharma tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-10-25

Xspray Pharma AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari–september 2021. Nytt datum för publicering är tisdagen den 26 oktober 2021. Tidigare kommunicerad tidpunkt var fredagen den 4 november 2021.

Arbetet med kvartalsbokslutet har gått snabbare än förväntat, vilket gör att bolaget väljer att publicera delårsrapporten före det tidigare kommunicerade datumet.