Xspray Pharma tillförs 100,3 MSEK genom teckningsoptioner TO6

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-05-03

Xspray Pharma har idag sammanställt utfallet för teckningsoptioner av serie TO6, som utfärdades i samband med företrädesemissionen i juni 2023 och vars teckningsperiod avslutades den 2 maj 2024. Totalt nyttjades 2 508 723 teckningsoptioner TO6 för teckning av lika många nyemitterade aktier. Därmed tillförs Xspray Pharma 100,3 MSEK i emissionslikvid före transaktionskostnader. Likviden ska användas till USA-lanseringen av bolagets första produkt Dasynoc®, samt fortsatt utveckling av övriga produktkandidater i bolagets portfölj.

”Jag är glad att aktieägarna i ännu högre grad än vid vårt förra optionsprogram visar sitt stöd för Xspray Pharma genom att teckna nyemitterade aktier och därmed bidrar med ytterligare kapital till våra kommersialiseringsplaner. De här medlen kommer att möjliggöra en framgångsrik lansering av vår första produkt Dasynoc® den 1 september i år,” kommenterar Xspray Pharmas VD Per Andersson.

I samband med företrädesemissionen i juni 2023 utfärdades 3 132 946 teckningsoptioner serie TO6. Varje TO6 gav rätt att teckna en nyemitterad aktie för 40 SEK under perioden 16 april – 2 maj 2024. Vid sammanställning efter teckningsperiodens slut hade 2 508 723 teckningsoptioner nyttjats för teckning av aktier för 40 SEK styck, motsvarande 80% av optionerna. Antalet aktier i bolaget ökar därmed med 2 508 723 och aktiekapitalet ökar med 2 508 723 SEK.

Likviden som tillförs bolaget genom teckningen av teckningsoptioner serie TO6 ska primärt användas till att finansiera lanseringen av Dasynoc® på den amerikanska marknaden planerad att ske 1 september i år förutsatt FDA:s godkännande. Likviden ska även användas till allmänna företagsändamål, pågående driftskostnader och fortsatt utveckling av produktkandidater. För närvarande har Xspray Pharma fyra offentliggjorda produktkandidater baserade på bolagets patenterade HyNap-teknologi.