Xspray Pharma tillsätter Global Kommersiell Chef

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-02-07

Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att bolaget har anställt Anna-Karin Ekberg som Global Kommersiell Chef. Hon tillträder rollen i mitten av mars 2022. 
 
”I början av året nådde Xspray Pharma en väsentlig milstolpe då FDA accepterade att granska vår första produkt. Det innebär att vi kommer allt närmre kommersialiseringsskedet. Anna-Karins gedigna kunnande inom hematologi i kombination en bred internationell branschförståelse, särskilt i USA, gör att vi nu kan börja bygga den kommersiella delen av organisationen. Jag ser verkligen fram emot att välkomna henne till oss”, säger Per Andersson, vd Xspray Pharma.
 
Med lång svensk och internationell erfarenhet inom marknadsföring och försäljning av läkemedel kommer Anna-Karin närmast från tjänsten som Global Marketing Director på Oncopeptides AB. Hon har tidigare haft liknande strategiska och operativa roller på bland annat Novartis, Schering AG och HRA Pharma. I bakgrunden har Anna-Karin både marknadsutbildning från IHM Business School och en vårdutbildning från Uppsala Universitet.
 
”Jag är imponerad av vad Xspray Pharma hittills har åstadkommit, och jag hoppas nu att kunna bidra genom mina internationella erfarenheter, många år inom relevanta sjukdomsområden samt med kunskap som täcker in både biotech och läkemedel”, säger Anna-Karin Ekberg. 
 
Anna-Karin tillträder den 15 mars 2022 och kommer att ingå i Xspray Pharmas ledningsgrupp.