Xspray Pharma utser Chief Operating Officer och ändrar i ledningsgruppen

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-05-20

Xspray Pharma har utsett Niklas Adenborg till bolagets CFO (Chief Financial Officer) och Linda Glimberg till en nyinrättad befattning som COO (Chief Operating Officer). Båda är sedan tidigare medarbetare på Xspray Pharma; Niklas Adenborg som Finance Director och Linda Glimberg som Senior Vice President Legal på konsultbasis. Båda kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp vars arbete framöver ska samordnas av Linda Glimberg i COO-rollen.

Den nyinrättade COO-rollen omfattar bland annat koordinering av ledningsfunktioner, legala frågor och regelefterlevnad samt supply chain management. Linda Glimberg tillträder som COO den 1 juni 2024 och Niklas Adenborg tillträder positionen som CFO den 1 juli 2024.

”Xspray Pharma kraftsamlar i år för att ta steget från forskningsbolag till kommersiellt läkemedelsföretag. Det är glädjande att vi nu kan förstärka ledningen med två internt rekryterade, mycket kompetenta personer som kan axla ett större ansvar när vi går in i den här nya och mycket spännande fasen för bolaget,” säger Xspray Pharmas VD Per Andersson.

Niklas Adenborg har en bred bakgrund inom finans och revision och har tidigare bland annat varit revisor på KPMG. Niklas anställdes 2019 och har för närvarande rollen som Finance Director. Linda Glimberg har en lång erfarenhet som jurist, bland annat inom life science. Linda har under senare år varit aktiv i egen konsultverksamhet och har i huvudsak fokuserat på affärsjuridisk rådgivning, compliance-frågor, samt struktur och strategisk rådgivning till små och medelstora life science bolag. Hon har tidigare bred erfarenhet från olika börsnoterade bolag och branscher, bland annat som VP & Corporate Counsel på Husqvarna.

Nuvarande interims-CFO lämnar bolaget i och med att hans uppdrag avslutas.