Xspray Pharma utser Michael af Winklerfelt till tillförordnad CFO

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-02-07

Xspray Pharma har utsett Michael af Winklerfelt till tillförordnad CFO. Han tillträder imorgon den 8 februari. Bolagets nuvarande CFO Kerstin Hasselgren frånträder posten på egen begäran och övergår till en roll som Senior Advisor och IR-ansvarig.

Michael af Winklerfelt har en omfattande erfarenhet från motsvarande befattningar i noterad miljö inom life science, senast på Prostatype Genomics. Han har även en lång erfarenhet från internationella uppdrag och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt MBA från Emory University. Michael af Winklerfelt efterträder Kerstin Hasselgren som har varit bolagets CFO sedan 2019 och som nu lämnar sin befattning på egen begäran av personliga skäl. Kerstin Hasselgren kvarstår som IR-ansvarig och Senior Advisor till företagsledningen.

 ”Jag är glad att få välkomna Michael af Winklerfelt till Xspray i en intensiv fas av vår omvandling från forskningsbolag till kommersiellt läkemedelsbolag med vår första produktlansering planerad till september i år. Jag vill samtidigt tacka Kerstin Hasselgren för hennes värdefulla insatser som CFO och ser samtidigt fram emot att vi kan fortsätta att dra nytta av hennes gedigna branscherfarenhet och kompetens i rollen som Senior Advisor,” kommenterar Xspray Pharmas vd Per Andersson.

Michael af Winklerfelt kommer tills vidare att vara tillförordnad CFO och tillträder imorgon den 8 februari 2024.