Xspray Pharmas långsiktiga incitamentsprogram LTI 2022 fulltecknat

Pressmeddelande 2022-06-09

Xspray Pharma AB (publ) meddelar idag utfallet för teckningen av optioner i det incitamentsprogram som godkändes på bolagsstämman den 19 maj 2022. Det långsiktiga incitamentsprogrammet 2022 (LTI 2022) i form av teckningsoptioner och personaloptioner fulltecknades och totalt emitteras 421 875 optioner. Samtliga medlemmar i ledningsgruppen tecknade hela sin andel av incitamentsprogrammet.

Lösenpriset uppgår till 132,20 kr per aktie.

Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår till 2,0 procent baserat på nuvarande antal aktier.