Xspray Pharmas valberedning inför årsstämman 2019

Pressmeddelande 2018-11-23

STOCKHOLM – 23 november 2018.  Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2019.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 14 maj 2018, består av: 

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Anders Bladh, utsedd av Ribbskottet AB
  • Niclas Eriksson, utsedd av Familjen Niclas Eriksson med bolag
  • Michael Wolff Jensen (styrelsens ordförande) 

Valberedningen ska, innan årsstämman 2019, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 23 maj 2019 kan göra detta via e-post till karin.krylborn@xspray.com. Förslag ska framläggas till valberedningen före den 28 mars 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Wolff Jensen, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB
Mobil: +
4522740505
Email:
 mwjensen@outlook.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om femår med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 15:30CET.