Xspray Pharmas valberedning inför årsstämman 2020

Pressmeddelande 2019-10-31

2019.10.31

STOCKHOLM – 31 oktober 2019. Xspray Pharma (Nasdaq First North Growth Market: XSPRAY) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 23 maj 2019, består av: 

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Anders Bladh, utsedd av Ribbskottet AB
  • Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Michael Wolff Jensen (styrelsens ordförande) 

Valberedningen ska, innan årsstämman 2020, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 14 maj 2020 kan göra detta via e-post till karin.krylborn@xspray.com. Förslag ska framläggas till valberedningen före den 26 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Wolff Jensen, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB
Mobil: +4522740505
Email: mwjensen@outlook.com

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2019 är 47 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap-Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 oktober 2019 kl 14:00 (CET).