Xspray Pharmas valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande 2020-10-21

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 14 maj 2020, består av:

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Johan Gyllenswärd, utsedd av Ribbskottet AB
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Michael Wolff Jensen, Styrelsens ordförande

Valberedningen ska, innan årsstämman 2021, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 20 maj 2021 kan göra detta via e-post till generalmeeting@xspray.com före den 1 april 2021.

För ytterligare information rörande valberedningen, vänligen kontakta:
Michael Wolff Jensen, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB
Email: mwjensen@outlook.com