Xspray Pharmas valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-10-15

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 20 maj 2021, består av:

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Anders Bladh, utsedd av Ribbskottet AB
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Jannis Kitsakis, utsedd av AP4
  • Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB

Valberedningen ska, inför årsstämman 2022, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 19 maj 2022 kan göra detta via e-post till generalmeeting@xspray.com före den 31 mars 2022.

För ytterligare information rörande valberedningen, vänligen kontakta:
Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB
Email: anders.ekblom100@gmail.com