Xspray Pharmas valberedning inför årsstämman 2023

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-10-25

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 19 maj 2022, består av:

  • Thomas Eldered, utsedd av Flerie Invest AB
  • Johan Gyllenswärd, utsedd av Ribbskottet AB
  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Jan Särlvik, utsedd av AP4
  • Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB

Valberedningen ska, inför årsstämman 2023, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 16 maj 2023 kan göra detta via e-post till generalmeeting@xspray.com före den 28 mars 2023.

För ytterligare information rörande valberedningen, vänligen kontakta:
Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB
Email: anders.ekblom@xspray.com