Xspray Pharmas valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-10-24

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 16 maj 2023, består av:

  • Thomas Eldered, utsedd av Flerie Invest AB
  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Johan Gyllenswärd, utsedd av Ribbskottet AB
  • Jan Särlvik, utsedd av AP4
  • Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB

Valberedningen ska, inför årsstämman 2024, förbereda förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 21 maj 2024 kan göra detta via e-post till generalmeeting@xspray.com före den 2 april 2024.

För ytterligare information rörande valberedningen, vänligen kontakta:
Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB
Email: anders.ekblom@xspray.com