Xspray siktar på listbyte första halvåret 2020

Pressmeddelande 2019-09-10

STOCKHOLM –10 september 2019. Xspray Pharma (Nasdaq First North Growth Market: XSPRAY) reviderar tidplanen för det planerade listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm, med målsättningen att listbytet ska genomföras under första halvåret 2020.

Xspray meddelade den 25 oktober 2018 att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista och att listbytet beräknades ske inom 12 månader. Med anledning av det resurskrävande arbete som pågår inom framförallt produktion, klinik och affärsutveckling har styrelsen beslutat att senarelägga listbytet till första halvåret 2020. Beslutet innebär att bolaget kan fokusera på att skala upp tillverkningsprocessen av den ledande produktkandidaten HyNap-Dasa och ta produkten genom kliniska studier, för att därefter kunna lämna in en ANDA-ansökan till det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) under sommaren 2020.

”Beslutet att skjuta på listbytet är en prioriteringsfråga. Vi närmar oss kommersialiseringsfasen för HyNap-Dasa och vill lägga allt fokus på arbetet med att få den redo för marknadsgodkännande och lansering”, säger Per Andersson, vd för Xspray.

Förberedelsearbetet inför listbytet fortskrider, men med en reviderad tidsplan. Bakgrunden till listbytet är att öka förutsättningarna för en breddad ägarbas och att lättare kunna attrahera såväl institutionella ägare som internationella specialistinvesterare inom biotech. Tidplanen har reviderats i samråd med bolagets legala rådgivare Vinge och revisor KPMG. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
E-post: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap-Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 september 2019 kl 15.00 (CET).