Xspray – Virtuell kapitalmarknadsdag idag kl. 14.00

Pressmeddelande 2020-06-25

Xspray Pharma (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag idag den 25 juni kl. 14.00-15.30. Temat för dagen kommer att vara hur bolagets längst framskridna produktkandidat HyNap-Dasa kan öppna för ett stort antal efterföljande produktkandidater baserade på bolagets teknologiplattform.

Program (ungefärliga hålltider):

14:00 Xsprays verksamhet och återstående utvecklingssteg för HyNap-Dasa,
– Per Andersson, VD

IP-rättigheter och patentstrategi
– Christer Hällgren, Head of IP

14:45 Befintlig och framtida utvecklingsportfölj av amorfa PKI:er
– Per Andersson, VD

Erfarenheter från marknaden
– Mark Aikman, Syneos Health

Sprycels marknad och potentialen för HyNap-Dasa
– Mark Brimble, Globe Life Sciences

15:05 Studiodiskussion och frågestund
Gäst: Ulrik Trattner, analytiker på Carnegie

Kapitalmarknadsdagen modereras av Charlotte Stjerngren, Cord Communications, och kommer till största delen hållas på engelska.

Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Xsprays hemsida: www.xspraypharma.com. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor till bolaget före och under programmet, maila dessa till event@xspray.com.

Välkomna!