Ytterligare ett produktpatent i USA för HyNap-Dasa

Pressmeddelande 2020-02-12

STOCKHOLM – 12 februari 2020. Xspray Pharma (Nasdaq First North Growth Market: XSPRAY) meddelar att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office, USPTO) beviljat Xspray ett nytt patent i USA för HyNap-Dasa. Det nya patentet, US 10,555,937, täcker den farmaceutiska sammansättningen av bolagets primära produktkandidat, HyNap-Dasa. Det är Xsprays fjärde produktpatent i USA som är bolagets främsta marknad. Patentet gäller till 11 januari 2033.

“Detta nya patent på vår viktigaste marknad är ännu en bekräftelse av vårt innovativa utvecklingsarbete. Den formella kliniska bioekvivalens för bolagets primära produktkandidat HyNap-Dasa som tidigare kommunicerats gör att patentet ytterligare stärker vår position i förhandlingar med potentiella partners”, säger Per Andersson, vd för Xspray.

Xspray strävar efter att erhålla patent både för sammansättning och teknologi och detta nya patent avser en amorf fast dispersion (farmaceutisk sammansättning) av dasatinib.

“Vårt strategiska arbete med patent kommer att generera ytterligare patent i USA på våra produktkandidater inom snar framtid. Det nya HyNap-Dasa-patentet gör det väsentligt mycket svårare för andra bolag att lansera en dasatinib-produkt baserad på amorf fast dispersion i USA under patentets livstid, dvs fram till januari 2033”, avslutar Per Andersson. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
E-post: 
per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

www.xspraypharma.com
 

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl 14:00 (CET).