Handeln i Xspray Phamas aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande 2020-03-27

STOCKHOLM – 27 mars 2020. Xspray Pharma (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.  

”Vi är mycket glada över uppflyttningen till huvudmarknaden. Det är ett naturligt steg när vi närmar oss en ny fas i bolagets utveckling och går mot kommersialisering av vår första produkt. Att vara noterad på en reglerad marknad ökar vår möjlighet att bli en intressant investering för fler institutionella ägare och internationella specialistinvesterare inom biotech”, säger Per Andersson, vd för Xspray.

Aktierna handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (XSPRAY) och ISIN-kod (SE0009973563). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Xspray Pharma behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB

Mob: +46 (0) 706 88 23 48

E-mail: per.andersson@xspray.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08:45. 

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm.