Ribbskottet AB utökar sitt innehav i Xspray Pharma

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-09-24

STOCKHOLM – 24 september 2018. Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) (”Xspray”) har mottagit information om att Ribbskottet AB har köpt totalt 223.000 aktier i bolaget av Recipharm Venture Fund AB. Överlåtelsen har skett utanför börsen. Ribbskottets innehav i bolaget uppgår efter affären till 10 procent av antalet aktier och röster vilket innebär att Ribbskottet AB blir Xsprays andra största ägare. Försäljningen gjordes till aktuell börskurs.

Ribbskottet AB har alltsedan introduktionen av Xspray på First North i september 2017 varit en av bolagets tio största ägare, och har den 24 september 2018 utökat sitt innehav i bolaget genom köp av totalt 223.000 aktier i Xspray. Efter affären innehar Ribbskottet totalt 1.3721.429 aktier i Xspray, vilket motsvarar 10,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Redeye har beviljat säljaren undantag från gällande avtal om lock-up, då köparen inträder i säljarens förpliktelser, med hänvisning till att köparen är en lämplig långsiktig ägare i bolaget. Säljare är Recipharm Venture Fund AB som efter affären innehar 251.838 aktier I bolaget. 

”Vi har varit med sedan bolagets introduktion på Nasdaq First North, och har en stark tro på bolaget. Vi utökade vårt innehav för knappt ett år sedan genom förvärv från Recipharm och stärker härmed ytterligare vår ägarandel i bolaget”, säger Anders Bladh på Ribbskottet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ) Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
Email: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna (HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo) där den första produkten, HyNap-Dasa, kan nå marknaden under 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, www.redeye.se.

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan.