Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up

Regulatoriskt pressmeddelande 2017-10-27

Xspray Pharma har mottagit information om att Familjen Niclas Eriksson har köpt Karolinska Development AB och Kcif Co-Investment Fund Kb:s innehav i bolaget, totalt 572 082 aktier. Överlåtelsen har skett utanför börsen. Köparen blir bolagets näst största ägare och övertar samtidigt det avtal om lock-up avseende aktierna som säljarna haft gentemot Redeye Aktiebolag.

Familjen Niclas Ericsson deltog genom Vasastaden Holding AB som cornerstone-investerare vid börsnoteringen av Xspray Pharma den 28 september i år, och har den 27 oktober 2017 utökat sina innehav i bolaget genom köp av totalt 572 082 aktier i Xspray. Säljare är Karolinska Development AB och Kcif Co-Investment Fund Kb.

Redeye Aktiebolag har medgivit säljarna undantag från sina förpliktelser enligt avtalet om lock-up med hänvisning till att köparen är en lämplig långsiktig och kapitalstark ägare i bolaget, som ikläder sig samma lock-up fram till och med den 27 september 2018 gentemot Redeye Aktiebolag.

”Familjen Niclas Erikssons förvärv ger bolaget en långsiktig och kapitalstark ägare. Bolaget har nu en stark ägarbas med ett långsiktigt perspektiv och stor tro på våra möjligheter,” kommenterar Per Andersson, vd för Xspray Pharma.