Xspray Pharma får första produktpatentet för HyNap-Dasa i USA

Regulatoriskt pressmeddelande 2017-10-20

Xspray Pharma har fått godkännande för ett sökt patent i USA. Patentet omfattar komposition avseende produktkandidaten HyNap-Dasa. Det är Xsprays första produktpatent som godkänns på huvudmarknaden i USA. Bolaget har tidigare offentliggjort ett patentgodkännande i Japan och har pågående ansökningsärenden för motsvarande patent i USA, Japan och Europa.       ”Att vi nu får patent beviljat på vår viktigaste marknad bekräftar vårt innovativa arbete samt förbättrar vår kommande förhandlingsposition med tilltänkta partners.” säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma. 

Xspray Pharma har erhållit godkännande (”notice of allowance”) för ett patent i USA avseende produktkandidaten HyNap-Dasa som är tänkt för behandling av vissa cancerformer. Det är det första produktrelaterade patentet som beviljas för bolagets produktkandidat på den viktigaste marknaden, USA. Beskedet kommer i enlighet med bolagets plan att söka och erhålla patent för komposition och metod för samtliga tre produktkandidater under utveckling på de tre viktigaste marknaderna, USA, Europa och Japan.

”Vi satsar primärt på att lansera våra produktkandidater på den amerikanska marknaden. En väl fungerande patentstrategi fyller en viktig funktion och det här godkännandet visar att vi har en sådan”, kommenterar Xsprays vd Per Andersson.

Xspray Pharmas aktier introducerades den 28 september på Nasdaq First North, efter en lyckosamt genomförd nyemission som tillförde bolaget 132 miljoner kronor före emissionskostnader. Planen är nu att använda kapitalet för att utveckla tre produktkandidater och blivande cancerläkemedel baserade på bolagets egenutvecklade teknologi, samt att introducera de första produkterna på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023.