Xspray Pharma publicerar årsredovisning för 2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-02-28

STOCKHOLM – 28 februari 2020. Xspray Pharma (Nasdaq First North Growth Market: XSPRAY) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida.

Årsredovisning – svensk version:  https://xspraypharma.com/wp-content/uploads/2020/02/Xspray-AR2019_SV.pdf

Annual Report – in English: https://xspraypharma.com/wp-content/uploads/2020/02/Xspray-AR2019_ENG.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB                                                                            
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48                                                                                                          
E-post: per.andersson@xspray.com
 

Denna information är sådan information som Xspray Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl 08:30 (CET).

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

www.xspraypharma.com
 

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90