Xspray Pharma publicerar engelsk årsredovisning för 2018 och korrigerar svensk version

Pressmeddelande 2019-05-08

STOCKHOLM – 8 maj 2019. Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) meddelar idag att engelsk version av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats på bolagets webbsida samt att korrigeringar har gjorts i den svenska årsredovisningen, som publicerades 29 april 2019. 

Två korrigeringar har gjorts i den svenska årsredovisningen. På sidan 16 har uppgifterna om årtalen för utgången av originalläkemedlens sekundära patent ändrats till 2026-2029, från tidigare felaktigt angiven tidsperiod 2024–2027. På sidan 17 har uppgifterna om produktkandidaten HyNap-Nilos patentfönster ändrats till jan 2024-feb 2029, från tidigare felaktigt angiven tidsperiod jan 2024-juli 2026. 

Engelsk version och ny svensk version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets webbsida, www.xspraypharma.com

Xspray Pharma has today published its Annual Report for 2018 in English on the Company’s website www.xspraypharma.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB

Mobil: +46 (0) 706 88 23 48

Email: per.andersson@xspray.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 maj 2019 kl 10:00 (CET).

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize®-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. 

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.com

+46 (0)8 121 576 90