Ytterligare tre produktpatent i USA för HyNap-Dasa

Pressmeddelande 2020-02-18

STOCKHOLM – 18 februari 2020. Xspray Pharma (Nasdaq First North Growth Market: XSPRAY) meddelar att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office, USPTO) har beviljat Xspray tre nya patent i USA för HyNap-Dasa. De nya patenten, US10,561,643; US 10,561,644; samt US10,561,645 är giltiga till januari 2033. Xspray har därmed sju produktpatent för den farmaceutiska sammansättningen av bolagets primära produktkandidat, HyNap-Dasa, på bolagets främsta marknad USA. 

 “Med totalt sju patent för HyNap-Dasa på vår viktigaste marknad kan vi med fog konstatera att det kommer att vara extremt svårt för andra aktörer att lansera en dasatinib-produkt baserad på amorf fast dispersion i USA under patentets livstid, dvs fram till januari 2033. Det är givetvis mycket betydelsefullt för våra potentiella partners”, säger Per Andersson, vd för Xspray.

Xspray strävar efter att erhålla patent både för sammansättning och teknologi och dessa nya patent avser en amorf fast dispersion (farmaceutisk sammansättning) av dasatinib.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB                                                                            
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48                                                                                                          
E-post: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

www.xspraypharma.com
 

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl 14:00 (CET).